Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

Hugo Lejon

In memoriam Hugo Lejon. ALR neemt afscheid van zijn voorzitter in januari 2021.

Geen categorie 2-stort

op 250m van woonwijk ‘t Geleeg in Niel

Actievoeren helpt! Dank aan alle mensen die de petitie ondertekenden. Dinsdag 19 januari 2021 trok Nv VEKABO  de vergunning voor een categorie 2-stortplaats in Schelle in. Dat is al een stort minder in de Rupelstreek. ALR steunt ook de bewoners van de Hoek en de Bostraat in Boom. De gemeentelijke en provinciale besturen willen in de kleiputten van Boom, Rumst en Terhagen 55 ha natuurgebied ontbossen en 4,5 miljoen kubieke meter Oosterweelgrond storten. Zie petitie voor meer informatie:

 

Lied van de kleiput

Gedicht: Kleiputten Terhagen

KLEIPUTTEN TERHAGEN

 

Waar inspraak wordt verlapt

en 55 ha bos wordt gekapt

Waar de dorpsraad niet mort

als Oosterweelgrond wordt gestort

Waar bezorgde bewoners tot terroristen worden gedeclareerd

Waar Natuurpunt een NVA-biologieles debiteert

Waar de democratie wordt gerold

en de volksgezondheid wordt gemold

Waar de prijzen van de huizen verlagen…

Maar om Tomorrowland te behagen

krijgt een professionele RItselaar

100.000 euro per jaar

Noeveren Manifest

Al geruime tijd circuleren verhalen over allerhande bouwplannen op Noeveren waardoor bewoners zich ongerust maken over de integriteit van hun wijk. Meer dan ooit verdient dit laatste stukje authentieke Rupelstreek behouden te blijven als laatste getuigenis van een véél groter identiteit verschaffend verhaal dat ooit begon in de middeleeuwen.

Red Onze Kleiputten

Het stortspook dwaalt terug door de Rupelstreek maar ook het verzet laait weer op. Teken de petitie.

जंगल बचाओ आंदोलन

Contact ALR en inheemse bevolking India door Save the Forest Movement

Asbest te Boom

Het asbeststort aan de Bosstraat ligt bloot.

Expo ‘Over The Badges’

Badges, buttons, pins en patches lijken vluchtig en fragiel, maar toch zijn er wereldwijd meerdere musea die mooie collecties bewaren. Amsab-ISG bezit zo’n duizendtal van deze hedendaagse miniaturen en ook die van A.L.R.

Plastic soep

vis aan rupel

Hellegat en Noeveren scharen zich achter leefbaarheidsplan

De inwoners van de wijken Hellegat (Niel) en Noeveren (Boom) willen niet weten van onteigeningen, een nieuwe weg en een grote parking in het Gloriëtbos. De actiegroepen “ Hellegathonden “ en “Noeveren bezorgd” organiseerden een infovergadering met 40 inwoners.

Rechten van klimaatjongeren

A.L.R. informeert de leerlingen van de Middelbare Scholen in Boom over hun recht op staken en betogen.

A.L.R. Communicatie

A.L.R.-communicatie voor facebook en voor Corona.