Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

17.09 opruimactie ALR: een verslagje

Onze Rupeloever ligt bezaaid met plastiek.
Hoofdzakelijk huishoudafval drijft bij elke vloed steeds verder stroomafwaarts tot het uiteindelijk in zee beland.
Met de wereldwijde vervuiling van de oceanen komt het zeeleven en daarmee ook onze voedselketen in gevaar.  
De oplossing is duurzamer afvalbeheer.
Daarom sensibilisering, want hoeveel mensen zijn bekend met de situatie van onze eigen Rupeloever?
Ter hoogte van de vloedlijn ligt een meter breed tapijt van kleine gefragmenteerde stukjes afval over de ganse lengte van de Rupel, zie foto. Lager dan deze zone aan het riet liggen grotere stukken plastiek en alles wat maar drijven kan. Flessen, aanstekers, schaaltjes, bloempotten, balletjes, schoenen, speelgoed, …
We kozen deze dag omdat het World Cleanup day is.
De boodschap is duidelijk:

Samen strijden voor een afvalvrije planeet.

We maken onze rivier proper op 17 september 2022 om 14u. Klik hiernaast op de foto voor meer info.
RUPELOEVER HELLEGAT
Hellegat, op de dijk ter hoogte van de hondeweide & Café den D’Ruppel & Bijzondere plekje

Buurtbewoners BEGO-kleiput versturen brief aan minister Demir

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist uiterlijk op 20 augustus over de vergunning voor de opvulling van de natte natuur die de BEGO-kleiput is. Buurtbewoners en de ALR blijven zich hardnekkig verzetten tegen deze plannen. Zij voelen zich gesteund...

Opruimactie Landbouwstraat

De talud,  t.h.v. de Albertstraat in de Landbouwstraat:  niet geschikt voor speelzone. Veel jaren van sluikstorten maakt het onmogelijk om het afval manueel te verwijderen. Dit ervaarden we aan den lijve terwijl we afval ruimden met een ploeg vrijwilligers. De...

Red de trage weg op Hellegat

De gemeente Niel wil een privéparking voorzien in de tuin van de pastorij op Hellegat. Daarvoor gebruikt ze de voet- en fietsweg achter de kerk als privé oprijlaan. Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek stelt voor om de oprit naar de parking te voorzien naast de Pastorij,...

Hellegat in het licht

Studenten sociaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee lichten Hellegat uit. Studenten architectuur van de associatie KULeuven tonen hun ontwerpen voor Hellegat.

Red Mij

Teken bezwaar aan tegen de grootste ontbossing in Vlaanderen. Reden voor de ontbossing: het storten van 4,5 miljoen kubieke meter OOSTERWEELGROND. Help de Rupelstreek om haar rust, zuivere lucht en buffer te behouden tegen overstroming en droogte.

Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we een klimaatbos. Dit op de plek waar Boom oorspronkelijk appartementen wilde bouwen.

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.

Red de bomen in ’t Park Niel

ALR werkte samen met de bewoners een alternatief uit. Zo kunnen we: - de bomen in het Park van Niel behouden EN - het hemelwater scheiden van het afvalwater. Wij stellen voor het Langwiel achter het Rusthuis in ere te herstellen. Zie kaart Niel 1877. Dat langwiel ligt...

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP wilt 300 woningen, een cultuurhal en een horecafunctie op de Electrabelsite Schelle.