Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

beroep tegen pfos stort

Buurtbewoners BEGO-natuur versturen brief naar minister Demir

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist uiterlijk op 20 augustus over de vergunning voor de opvulling van de natte natuur die de BEGO-kleiput is. Buurtbewoners en de ALR blijven zich hardnekkig verzetten tegen deze plannen. Zij voelen zich gesteund door de vele negatieve adviezen van Agentschap Natuur en Bos, Provinciaal Integraal Waterbeleid en van het Provinciaal omgevingsvergunningscomité.

 

Brief aan minister Demir

Geachte mevrouw De Minister,
Wij schrijven u aan in uw hoedanigheid van Vlaams Minister van Omgeving. We zullen ons eerst even voorstellen. We zijn de buurtbewoners van de BEGO-natuur-kleiput in Schelle. Sinds 2020 weten wij dat de nv Vekabo probeert de natte natuur die de kleiput is, op te vullen met bedenkelijke grond. Zelfs PFAS wil Vekabo in de natuur achter onze woningen storten.
Daar maken wij buurtbewoners ons heel veel zorgen over. We hebben schrik dat de waarde van onze huizen keldert, we hebben schrik voor onze gezondheid, we hebben schrik van wateroverlast door het dempen van de kleiput, we hebben schrik van droogte omdat de natte natuur verdwijnt, we hebben schrik van geluidsoverlast en overdreven vrachtverkeer in onze leefomgeving.
Vanaf het moment dat wij als buurtbewoners wisten dat Vekabo een stort wil aanleggen vlakbij onze woningen, organiseerden wij petities. Die petities vindt u als bijlage. De eerste petitie dateert van 12 januari 2021 en telde op enkele dagen tijd meer dan 1000 handtekeningen. De aanleiding voor de petitie was de aanvraag van nv Vekabo voor een categorie 2 stort op nog geen 250m van de woonwijk ’t Geleeg. Achteraf bleek dat onze huizen op minder dan 200 m van de BEGO-natuur-kleiput liggen. De tweede petitie dateert van oktober 2021 en telt ook meer dan 1000 handtekeningen. De aanleiding was deze keer de aanvraag van nv Vekabo om de BEGO natte natuur te verondiepen met bedenkelijke grond. Wij als buurtbewoners organiseerden hiertegen een petitie. Zoals u weet schreven de gemeente Niel, Natuurpunt en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek de bezwaren. De derde petitie dateert van juni 2022, telt meer dan 1000 handtekeningen en wil het beroep van bovenstaande instanties en enkele buurtbewoners kracht bijzetten.
Mevrouw de Minister er is rond de BEGO-natuur-kleiput geen draagvlak om de natte natuur droog te leggen en al zeker niet om te storten. Wij buurtbewoners genieten van het gezonde leefmilieu dat de BEGO-natuur kleiput ons biedt. We voelen ons veilig aan het waterbekken, zeker in het vooruitzicht van droogteperiodes. Wij kochten onze woningen omwille van de BEGO-natuur en haar heilzame werking voor onze gezinnen.
Zoals u leest Mevrouw de Minister komen wij voor de gezondheid van onze wijk op. We wilden u laten weten hoe bezorgd we zijn omdat ons lot nu eenmaal in uw handen ligt. U kan ons helpen door de vergunning om de BEGO natte natuur te verondiepen met bedenkelijke grond, niet te verlenen. Daarom schrijven wij u, Mevrouw de Minister. Lees de goed de onderbouwde beroepschriften en de
2
vele negatieve adviezen van verschillende officiële instanties, want nv Vekabo verdient geen vergunning.
Teneinde u toe te laten een goed oordeel te vormen over dit in de Rupelstreek spraakmakend dossier, willen wij u graag uitnodigen om, voorafgaandelijk aan uw beslissing, een plaatsbezoek te brengen aan onze wijk. Wij houden ons graag ter beschikking op een moment dat voor u past en zullen u graag toelichting geven over onze bezwaren en bezorgdheden.
In de hoop dat u op onze uitnodiging wil ingaan, danken wij u vooraf voor de aandacht die u aan onze zaak besteedt.
Met de meeste hoogachting,
De buurtbewoners ’t Geleeg (= De Parel) in Niel op nog geen 200m van de BEGO-natuur-kleiput.

Opsturen bewonersbrief en petities naar minister Demir
Opsturen bewonersbrief en petities naar minister Demir
Opsturen bewonersbrief en petities naar minister Demir
Opsturen bewonersbrief en petities naar minister Demir

Buurtbewoners BEGO-kleiput versturen brief aan minister Demir

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist uiterlijk op 20 augustus over de vergunning voor de opvulling van de natte natuur die de BEGO-kleiput is. Buurtbewoners en de ALR blijven zich hardnekkig verzetten tegen deze plannen. Zij voelen zich gesteund...

Opruimactie Landbouwstraat

De talud,  t.h.v. de Albertstraat in de Landbouwstraat:  niet geschikt voor speelzone. Veel jaren van sluikstorten maakt het onmogelijk om het afval manueel te verwijderen. Dit ervaarden we aan den lijve terwijl we afval ruimden met een ploeg vrijwilligers. De...

Red de trage weg op Hellegat

De gemeente Niel wil een privéparking voorzien in de tuin van de pastorij op Hellegat. Daarvoor gebruikt ze de voet- en fietsweg achter de kerk als privé oprijlaan. Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek stelt voor om de oprit naar de parking te voorzien naast de Pastorij,...

Hellegat in het licht

Studenten sociaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee lichten Hellegat uit. Studenten architectuur van de associatie KULeuven tonen hun ontwerpen voor Hellegat.

Red Mij

Teken bezwaar aan tegen de grootste ontbossing in Vlaanderen. Reden voor de ontbossing: het storten van 4,5 miljoen kubieke meter OOSTERWEELGROND. Help de Rupelstreek om haar rust, zuivere lucht en buffer te behouden tegen overstroming en droogte.

Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we een klimaatbos. Dit op de plek waar Boom oorspronkelijk appartementen wilde bouwen.

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.

Red de bomen in ’t Park Niel

ALR werkte samen met de bewoners een alternatief uit. Zo kunnen we: - de bomen in het Park van Niel behouden EN - het hemelwater scheiden van het afvalwater. Wij stellen voor het Langwiel achter het Rusthuis in ere te herstellen. Zie kaart Niel 1877. Dat langwiel ligt...

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP wilt 300 woningen, een cultuurhal en een horecafunctie op de Electrabelsite Schelle.