Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

beroep tegen pfos stort

Petitie: Geen PFOS stort

Beroep tegen de beslissing om te storten in de BEGO – natuur – kleiput

4 leden van de deputatie Antwerpen beslisten om toch te storten in de BEGO-natuur-kleiput. Dit  ondanks de vele bezwaren, de petities en de negatieve adviezen. Alvast de bewoners van ’t Geleeg in Niel en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALR gaan in beroep tegen de beslissing. Om ons beroep kracht bij te zetten organiseren we opnieuw een petitie.

 

ALR en buurtbewoners tekenen beroep aan tegen PFOS in Schelle

De provincie Antwerpen verleende onlangs de nv Vekabo een vergunning om de waterbuffer en natuur kleiput in Schelle op te vullen met PFOS grond. De Provincie legde daarbij alle negatieve adviezen naast zich neer. Die van Agentschap Natuur en Bos (ANB), van het Provinciaal Omgevings-vergunning  Comité (POVC) en van de Provinciale dienst Integraal Waterbeleid. ‘Dit is ongezien, onbegrijpelijk en gevaarlijk’ zegt Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR). De waterbuffer en natuur die de kleiput is, ligt op nog geen 200 meter van de woonwijk ’t Geleeg. Buurtbewoners maken zich terecht zorgen over hun gezondheid.

Het opvullen van de Bego-natuur kleiput is risicovol voor de volksgezondheid. Het vernietigt een waardevol stuk natuur en een belangrijke waterbuffer, welke beschermt tegen droogte.

Provincie vergunt aanvraag die 0 op 10 krijgt

Ondanks de negatieve adviezen verleent de deputatie van de Provincie Antwerpen de nv Vekabo de vergunning om risicovolle grond te storten in de waterbuffer die de BEGO-natuur kleiput is. ‘Dit is ongezien, onbegrijpelijk en gevaarlijk’ zegt Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek.  Drie belangrijke adviesverleners geven nv Vekabo 0 op 10 voor hun aanvraag: Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Provinciaal Omgevings-vergunning  Comité (POVC) en de Provinciale dienst Integraal Waterbeleid omdat de aanvraag:

 • onvolledig is
 • de actuele natuurwaarden van de plas onderschat
 • in strijd is met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor het behoud en versterking van de zeer waardevolle natuurcomplexen ter hoogte van de kleiputten Niel en Schelle.
 • Het risico inhoudt van vermijdbare schade
 • de huidige plas als watervoorraad vernietigt
 • Schadelijke effecten kan hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater
 • Onduidelijk is over de impact op de Wullebeek tijdens de werken
 • De strijd van de Vlaamse Regering tegen waterschaarste en droogte tegenwerkt.

Buurtbewoners voelen zich door de vergunning van de deputatie van de Provincie Antwerpen in de steek gelaten. Voor Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek wekt de beslissing van de Provincie de indruk op van partijdigheid en onbehoorlijk bestuur. Daarom namen ALR en de buurtbewoners een advocaat onder de arm. Samen met enkele buurtbewoners diende ALR een collectief beroep in tegen de beslissing van de Provincie. ‘De overheid zou burgers moeten beschermen’ zegt ALR. Gelukkig diende ook de Gemeente Niel een beroep in. Voor ALR is de houding van de Provincie zeer alarmerend. Het welzijn van de buurtbewoners staat op spel.

buurtbewoners BEGO-natuur-kleiput

Wat vooraf ging

In december 2020 vraagt nv VEKABO heimelijk een stort categorie II aan voor de waterbuffer BEGO-natuur-kleiput. Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek luidt de alarmbel. Ongeruste buurtbewoners op nog geen 200 m van de aangevraagde stortplaats organiseren een petitie die op vier dagen tijd meer dan 1000 handtekeningen telt. NV VEKABO trok na nog geen 14 dagen de aanvraag in.

 

Acht maanden later, in september 2021, dient NV VEKABO opnieuw een aanvraag in. Deze keer wil de NV de waterbuffer die de BEGO-natuur-kleiput is, opvullen met PFOS en andere ziekmakende stoffen. Verontwaardigde buurtbewoners en ALR halen 1200 handtekeningen op tegen de aanvraag. ALR helpt de bewoners in het formuleren van een bezwaar om voor hun bescherming op te komen.  Op hun beurt dienen ALR, de Gemeente Niel en Natuurpunt een eigen bezwaar in.

Petitie: Stop de bouwwoede aan de Rupeldijk

De vastgoedontwikkelaar YOUSTONE wil een nieuw hoogbouwproject realiseren aan de dijk op Hellegat. Hiertoe breekt YOUSTONE de laatste ringoven in onze gemeente gedeeltelijk af.

Ondergetekenden vragen om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. Ondergetekenden willen een project dat Hellegat wapent tegen overstromingsgevaar en verdere verkeersoverlast weert.

Een project:

 • op maat van de buurt
 • met respect voor het laatste erfgoed op Hellegat
 • met inspraak van de bewoners
 • met betrokkenheid van Pegode en Scouts
Bescherm de laatste ringoven in de steenbakkerswijk Hellegat

Red de trage weg op Hellegat

De gemeente Niel wil een privéparking voorzien in de tuin van de pastorij op Hellegat. Daarvoor gebruikt ze de voet- en fietsweg achter de kerk als privé oprijlaan. Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek stelt voor om de oprit naar de parking te voorzien naast de Pastorij, via de Hellegatstraat. Ieder huis heeft een oprit naast het huis. ALR ziet niet in waarom de Pastorij hierop moet afwijken. De trage weg openstellen voor auto’s is onveilig, in strijd met het klimaatbeleid en met het beschermd dorpszicht van het Hof Moriau. U leest het allemaal in het beroep dat ALR indiende

In beroep gaan, kost geld. U kan ons altijd helpen door u lid te maken van ALR.

Red de trage weg

Opruimactie Landbouwstraat

De talud,  t.h.v. de Albertstraat in de Landbouwstraat:  niet geschikt voor speelzone. Veel jaren van sluikstorten maakt het onmogelijk om het afval manueel te verwijderen. Dit ervaarden we aan den lijve terwijl we afval ruimden met een ploeg vrijwilligers. De...

Red de trage weg op Hellegat

De gemeente Niel wil een privéparking voorzien in de tuin van de pastorij op Hellegat. Daarvoor gebruikt ze de voet- en fietsweg achter de kerk als privé oprijlaan. Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek stelt voor om de oprit naar de parking te voorzien naast de Pastorij,...

Hellegat in het licht

Studenten sociaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee lichten Hellegat uit. Studenten architectuur van de associatie KULeuven tonen hun ontwerpen voor Hellegat.

Red Mij

Teken bezwaar aan tegen de grootste ontbossing in Vlaanderen. Reden voor de ontbossing: het storten van 4,5 miljoen kubieke meter OOSTERWEELGROND. Help de Rupelstreek om haar rust, zuivere lucht en buffer te behouden tegen overstroming en droogte.

Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we een klimaatbos. Dit op de plek waar Boom oorspronkelijk appartementen wilde bouwen.

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.

Red de bomen in ’t Park Niel

ALR werkte samen met de bewoners een alternatief uit. Zo kunnen we: - de bomen in het Park van Niel behouden EN - het hemelwater scheiden van het afvalwater. Wij stellen voor het Langwiel achter het Rusthuis in ere te herstellen. Zie kaart Niel 1877. Dat langwiel ligt...

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP wilt 300 woningen, een cultuurhal en een horecafunctie op de Electrabelsite Schelle.

Vertelling Pompstraat Niel

Vertelster vertelt in steeg die dreigt te verdwijnen.