Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

Geen PFOS-stort op 200m van woonwijk ’t Geleeg Niel

Geen opvulling van de BEGO-kleiput

In januari 2021 kon ’t Geleeg samen met Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) een categorie II stort in de BEGO kleiput tegenhouden. Eerst en vooral staat de BEGO-put ingekleurd als hoogwaardige natuur op de biologische waarderingskaart. Afblijven dus!  Wij willen geen opvulling van de BEGO-kleiput.

Maar nu doet NV VEKABO een nieuwe aanvraag om de put op te vullen met grondverzet. VEKABO hanteert hierbij een bedenkelijke PFOS-norm en riskeert hiermee de PFOS verontreinigingsvlek in Vlaanderen te vergroten. PFOS gronden mogen niet buiten de werfzone van herkomst verspreid worden.

Geen opvulling van de BEGO kleiput! Nu niet en nooit!

  • Wij willen de huidige natte natuur behouden. Natte natuur is een buffer zowel voor droogte als i.g.v. overstroming. De opvulling van de Bego-put is achterhaald als natuurontwikkelingsidee.
  • Wij willen geen PFOS-gif in onze natuur en in ons lijf.
  • Wij willen niet dat VEKABO ons verkeer onveiliger en ongezonder maakt. De huidige aanvraag betreft 5 jaar aanvoer van gronden met 28 vrachtwagens/dag. Dit aansluitend aan de werken aan de naburige Suez-put. Zo krijgen omwonenden en de natuur een lange tijd luchtvervuiling, geluidsoverlast en veiligheidsproblemen.
  • Wij willen niet dat VEKABO onze waterhuishouding hypothekeert. Bij de huidige aanvraag dreigt, bij aanhoudende regen, het water van de BEGO-put naar de Wullebeek te lopen. Dit leidt tot wateroverlast voor de buurt.
  • Wij willen geen ontbossing van 2379m²

Tot 26 oktober 2021 kan u uw bezwaar overmaken aan de gemeente Schelle.

 

Provincie wil bestaand natuurgebied herleiden tot groengebied. Waarom?

ALR diende bezwaar in tegen het plan van de Provincie Antwerpen om het bestaande natuurgebied de kleiputten Terhagen, Rumst en Boom te herleiden tot groengebied. De kleiputten is een gebied van 86ha waarvan o.a. de Provincie Antwerpen 55ha wil ontbossen. In de feiten zijn de kleiputten een natuurgebied. Gedurende de voorbije 30 jaar kon de natuur in het gebied vrij haar gang gaan. Dat is op zich al een uniek gegeven in Vlaanderen. Het gebied kent zeer hoge natuurwaarden. Afgelopen 10 jaar telde 'waarnemingen.be' meer dan 1602 verschillende dier- en plantensoorten in dit natuurgebied. Daaronder bevinden zich maar liefst 136 zeldzame soorten en nog eens meer dan 37 zeer zeldzame soorten. Toch wil de Provincie het gebied herleiden tot groengebied. Groengebied biedt de provincie de mogelijkheid om het gebied vol te storten met Oosterweelgrond.

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.

Red de bomen in ’t Park Niel

ALR werkte samen met de bewoners een alternatief uit. Zo kunnen we: - de bomen in het Park van Niel behouden EN - het hemelwater scheiden van het afvalwater. Wij stellen voor het Langwiel achter het Rusthuis in ere te herstellen. Zie kaart Niel 1877. Dat langwiel ligt...

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP wilt 300 woningen, een cultuurhal en een horecafunctie op de Electrabelsite Schelle.

Vertelling Pompstraat Niel

Vertelster vertelt in steeg die dreigt te verdwijnen.

De Klimaatzaak

62000 Belgische burgers legden centjes samen en eisen een goed klimaatbeleid van de Belgische staat. De burgers eisen dat de overheid haar burgers beschermt. Overal in België doken vandaag (zondag 14 maart) advocaten voor het klimaat op. Ook in Niel want in Niel...

De Stunt

Bewoners van de Molenstraat helpen de gemeente Niel om de Stunt milieuvriendelijk op te ruimen.

Noeveren Manifest

Al geruime tijd circuleren verhalen over allerhande bouwplannen op Noeveren waardoor bewoners zich ongerust maken over de integriteit van hun wijk. Meer dan ooit verdient dit laatste stukje authentieke Rupelstreek behouden te blijven als laatste getuigenis van een véél groter identiteit verschaffend verhaal dat ooit begon in de middeleeuwen.

Red Onze Kleiputten

Het stortspook dwaalt terug door de Rupelstreek maar ook het verzet laait weer op. Teken de petitie.