Drie auto’s, twee van Sanjay de man van ‘save the forest movement’ en een van Bharti, rijden ons diep de jungle binnen. Meteen verdwijnt de stad in een nevelig, glooiend, bezaaid met rijstvelden en bebost landschap. De adivasi onderweg zien ons als white faces met landgrabbing intenties. Gelukkig is Sanjay er. Hij introduceert ons als ‘people with the same cause’. Een hele eer! De regen valt in dikke druppels veelvuldig neer. In het dorpshuis zetten we ons op het tapijt. Het dorp zet zich tussen, naast en rond ons. De mensen maken zich zorgen over de weg waarover wij reden. Die weg ligt er niet voor hen maar voor de aan en afvoer van kolen, machines en managers. Investeerders veranderen het dorp in een grote put waarin de mensen, de dieren en de jungle verdwijnen. Je mag de melk van de aarde drinken maar niet haar bloed! ‘Zijn er bossen in België?’ vragen de dorpsbewoners. Ja, in de Rupelsstreek bijvoorbeeld. Daar vechten de bewoners voor het behoud van de grootste long van Antwerpen. Spontaan applaus voor de Rupelstreek! En dat in een dorp op kleilagen in India. Stilaan zien we de verbondenheid van de mensen met het bos. De jungle geeft de dorpsbewoners medicijnen, vruchten, eten, hout, leem, water. Maar de ontbossing vreet aan het woud. Gelukkig planten de jongeren bomen om het grondwater op peil te houden. ‘Vluchten jonge mensen niet naar de stad?’ vragen we. ‘We hebben de stad niet nodig in de jungle’ is het antwoord. Stopt de plattelandsvlucht? We weten het niet, maar volgens de ‘save the forest movement’ wel. De regen stopt. Het dorpshoofd nodigt ons uit om bomen te planten: Mango tree Belgium, Papaver tree Belgium en Guava Belgium. De bomen herinneren aan onze ontmoeting die de dorpsbewoners doorgeven aan de volgende generatie. We voelen de pijn van het verlies van het dorp. Hopelijk helpt de forest rights act (zie dag 5). Is het niet tegen de gedwongen verplaatsing dan wel voor een gewongen plek aan de jungle. Liefst van al zien we mango tree Belgium groot worden. Een dappere dorpsbewoner catapulteert een slang uit een boom. We zetten ons in een lemen hut en eten kip, rijst, dalh, mango pickles en bamboe met onze rechterhand. Met een volle maag gaan we door de velden naar een vrouwencoöperatief aan de rivier. Info uitwisselen, Adivasi drum, dans, Fabien zingt ‘pour un flirt avec toi’, de groep neuriet een wals waarop Renaat en Dominique dansen, Mariem zet een Marokaanse dans in en neemt de drum over. Aan de rivier nemen we afscheid.