1984

Oprichting van het waterzuiveringsfonds en persconferentie ‘Structuurplanning Rupelstreek’

1983

Feestmanifestatie “15 mei Stortvrij”

1982

Hongerstaking voor het sluiten van stortplaatsen.

1981

Procedure tegen Ministerie van Openbare werken tegen opspuitingen in Terhagen. Acties tegen de stankhinder van Ased en Ecased in Klein-Willebroek.

1980

Blokkeren van gipstransporten van Rupel-Chemie Betoging “Rupelstreek geen Atoomstreek”