Wij plantten aan de Rupel tussen de weg en de dijk waar lang sprake is geweest van appartementen. Grond waar speculanten nog steeds op azen. Voor de bewoners hangt dit perceel samen met de open ruimte achter de steenbakkerij Peeters &Van Mechelen en met het ecologisch netwerk Hellegatbos – signaalgebied Noeveren – Walenhoek – Scheibeek.