Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we bomen. Dit op de plek waar Boom ooit appartementen wilde bouwen.