Interview met tante Sidonia over de Rode Pijl
Tante Sidonia in de steenbakkerswijk Hellegat

Interview met tante Sidonia over de ‘Rode Pijl’

Tante Sidonia herinnert zich de ‘Rode Pijl’ van de jaren ’80. In 1986 flitste ze met de teletijdmachine van prof. Barabas terug uit het verleden, vlak naast de ‘Rode Pijl’ (zie afbeelding hieronder). Dat moet ongeveer 40 jaar geleden zijn zegt ze.

Tante Sidonia: ‘In 1986 waren wij Lambik kwijt. We moesten hem zoeken in het verleden van de steenbakkerswijk Hellegat. Dat was een schrijnend avontuur. Ik zag hoe de industrie de Rupelstreek in het verleden en het heden treft. Ik kan mij nog altijd verschrikkelijk opwinden over de erbarmelijke omstandigheden waaronder mensen moesten werken in de steenbakkerijen. Maar ook over de stortbaronnen die, wanneer de steenbakkerijen sloten de bevolking teisterden met radioactief gipsafval, asbest, vliegas, huisafval, chemisch afval. En vandaag het PFAS-schandaal… Maar goed dat jullie een feest organiseren: Vlaanderen stortvrij op 13 mei aan de ‘Rode Pijl’ in Boom.’ ‘Ik kom af’ zegt ze.

Tante Sidonia aan de 'Rode Pijl' anti-stort monument

Vandersteen, W. De Hellegathonden in SUSKE en WISKE, eerste druk nr 208, november 1986

40 jaar anti-stort monument

51°04’58.7″N 4°22’28.2″E
51.082970, 4.374510

Ter hoogte van:
Hoek 76
2850 Boom

ANTI-STORT MONUMENT

Door AKTIEGROEP LEEFMILIEU RUPELSTREEK vzw ingehuldigd op 15 mei 1983 en opgedragen aan haar voorzitter Ward Borms uit erkentelijkheid voor zijn jarenlange strijd tegen de stortterreur.

De inscripties vermelden in universele taal waar de stortplaatsen zich bevinden. De RODE PIJL waarschuwt voor het gevaar in de grond.

ONTWERP : Paul DE NIEL

 

FOTOVERSLAG: Feest 13 Mei Vlaanderen Stortvrij

 Ter ere van het 40-jarig bestaan van het Anti-stort monument in Boom reiken Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALR en Climaxi prijzen uit: de milieufaam en -blaam.

De milieufaam eert met een (klein) anti-stort monument gebakken in Boomse klei, al wie opkomt voor onze gezondheid.

Diegenen die onze gezonheid schaden en gevaarlijke stoffen lozen krijgen een milieublaam.

Daarmee eisen ALR en CLIMAXI aandacht voor de schrijnende en roekeloze omgang met gevaarlijk afval in Vlaanderen.

 

 

 

 

Milieufaam 2023
Anti-stort monument 'Rode Pijl'

ALR voerde actie (1970-1980) tegen het storten van huisvuil, radioactief gipsafval, asbest, vliegas. Actievoeren helpt want In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stort-stop. De Rode Pijl symboliseert de stort-stop. 40 jaar later, op 13 mei verenigen we terug aan de ‘Rode Pijl’ in Boom. Nu omwille van de nieuwe stortterreur in Vlaanderen met chroom 6, PFAS, arseen en ander gevaarlijk industrieel afval. Van Kortemark, over Ronse tot Antwerpen Linkeroever, Stabroek, Hoboken, de Rupelstreek, Steendorp verzetten ze zich tegen de storten. We organiseren ons voor onze gezondheid en vieren feest voor een stortvrij Vlaanderen.

 

vzw Steendorp Leefruimte wil er mee voor zorgen dat het in Steendorp fijn is om te wonen langs steenbakkerij Steendorp. De gemeente Temse en de Vlaamse overheid onderzoeken toekomstplannen voor deze site. De site is zwaar vervuild en moet dus eerst gesaneerd worden alvorens andere activiteiten hierop kunnen plaatsvinden. De buurtbewoners zijn bezorgd dat grond storten de enige lucratieve zaak is die hierop kan plaatsvinden.

Daarom reiken ALR en Climaxi de eerste milieufaam uit aan Steendorp Leefmilieu.

In Kortemark maken buurtbewoners van categorie 2 stort Silvamo NV zich zorgen over hun leefomgeving. Momenteel is duidelijk dat het grondwater rond het stort vervuild is met PFAS, nikkel en zink. Het stort is voor 50% in handen van bageraar DEME. De actiegroep Leefbaar Kortemark voert actie voor een proper leefmilieu en strengere normering en controle van het stort. Leefbaar Kortemark ontvangt de tweede milieufaam.

Red Onze Kleiputten is een actiegroep van positieve burgers die pleit voor de noodzakelijke sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Reet, met een maximaal behoud van het huidig karakter. Zo willen we het waardevol natuurgebied veilig maken voor iedereen en beschermen en bewaren voor de toekomst. Op dit moment wil Lantis deze natuur kappen om er Oosterweelgrond op te storten. Red Onze Kleiputten ontvangt de derde milieufaam.

De milieublaam (een zwarte pijl) is voor Lantis. Dit is het bouwbedrijf van de Oosterweelverbinding en de Scheldetunnel. Voor de bouw van de Scheldetunnel moet Lantis tonnen vervuilde grond met PFAS saneren en storten. Ook vervuild grondwater categorie bedrijfsafvalwater pompt het bedrijf op om te lozen in natuurgebieden als Blokkersdijk. De Oosterweelwerken moeten kost wat kost snel vooruit gaan. Dit terwijl wetenschappers momenteel onderzoeken hoe PFAS te saneren. Actiegroepen dringen aan om te wachten op de resultaten van onderzoek, alvorens PFAS houdend water en grond te verzetten.