ACties

Mensen geven de Rupelstreek een gezicht. De natuur weeft zich om en rond het erfgoed. Dat is de troef van ALR voor de toekomst. Vele milieuproblemen hebben te maken met de vroegere steenbakkerijactiviteit in de Rupelstreek. In Terhagen wil men 4,5 miljoen m3 grond storten in de kleiputten. Op Hellegat in Niel dulden de “Hellegathonden” geen verdere “ontwikkeling” van hun woonbuurt en binden de kat de bel aan. In Boom flyert ALR aan de middelbare scholen om de jongeren te informeren over hun recht te betogen.

NIEL: Servitudeweg geweigerd, Vaartstraat geschorst

NIEL: Servitudeweg geweigerd, Vaartstraat geschorst

Twee weken geleden weigerde de Provincie Antwerpen de vergunning voor het scheiden van de riolering in de Servitudeweg. Het risico op scheuren in huizen en garages werd niet onderzocht.  Deze week schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de...

Oosterweel verspreider van PFAS

Volgens milieu- en actiegroepen loost bouwheer Lantis bij het bouwen van de Oosterweeltunnel weldegelijk PFAS vervuild grondwater in de Schelde. Toen Zuhal Demir de vergunning verleende, ging zij er onterecht vanuit dat Lantis alle PFAS uit het grondwater kon...

Vernietiging vergunning lozen bedrijfsafvalwater Oosterweel

Vernietiging vergunning lozen bedrijfsafvalwater Oosterweel

Naar aanleiding van het debat rond onze klacht tegen de bemaling Scheldetunnel in het Vlaams Parlement wensen wij graag te reageren. Milieugroepen vragen om de bemaling stil te leggen vzw Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Burgercomité Onze Mobiliteit en Red...

Buurtbewoners BEGO-kleiput versturen brief aan minister Demir

Buurtbewoners BEGO-kleiput versturen brief aan minister Demir

GEEN bedenkelijke grond in kleiput Schelle Minister Omgeving vernietigt vergunning opvullen BEGO-kleiput Schelle. Op 23 december 2022 nam de minister van omgeving Zuhal Demir de beslissing om bovenstaande vergunning te vernietigen. Dit meldde het omgevingsloket...

Red Mij

Red Mij

Teken bezwaar aan tegen de grootste ontbossing in Vlaanderen. Reden voor de ontbossing: het storten van 4,5 miljoen kubieke meter OOSTERWEELGROND. Help de Rupelstreek om haar rust, zuivere lucht en buffer te behouden tegen overstroming en droogte.

Red de bomen in ’t Park Niel

Red de bomen in ’t Park Niel

ALR werkte samen met de bewoners een alternatief uit. Zo kunnen we: - de bomen in het Park van Niel behouden EN - het hemelwater scheiden van het afvalwater. Wij stellen voor het Langwiel achter het Rusthuis in ere te herstellen. Zie kaart Niel 1877. Dat langwiel ligt...

Electrabelsite Schelle onder druk

Electrabelsite Schelle onder druk

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP wilt 300 woningen, een cultuurhal en een horecafunctie op de Electrabelsite Schelle.

Noeveren Manifest

Noeveren Manifest

Al geruime tijd circuleren verhalen over allerhande bouwplannen op Noeveren waardoor bewoners zich ongerust maken over de integriteit van hun wijk. Meer dan ooit verdient dit laatste stukje authentieke Rupelstreek behouden te blijven als laatste getuigenis van een véél groter identiteit verschaffend verhaal dat ooit begon in de middeleeuwen.

Red Onze Kleiputten

Red Onze Kleiputten

Het stortspook dwaalt terug door de Rupelstreek maar ook het verzet laait weer op. Teken de petitie.

Asbest te Boom

Asbest te Boom

Het asbeststort aan de Bosstraat ligt bloot.

Hellegat en Noeveren scharen zich achter leefbaarheidsplan

Hellegat en Noeveren scharen zich achter leefbaarheidsplan

De inwoners van de wijken Hellegat (Niel) en Noeveren (Boom) willen niet weten van onteigeningen, een nieuwe weg en een grote parking in het Gloriëtbos. De actiegroepen “ Hellegathonden “ en “Noeveren bezorgd” organiseerden een infovergadering met 40 inwoners.