A.L.R. badge bij AMSAB

Met badges, maar ook met buttons, pins en patches geven mensen uitdrukking aan hun voorkeuren en overtuigingen. En lang niet alleen op politiek vlak: ongeveer elke sociale actie of elk cultureel evenement maakt gebruik van het medium om  eisen of ideeën kracht bij te zetten.
Badges, buttons, pins en patches lijken vluchtig en fragiel, maar toch zijn er wereldwijd meerdere musea die mooie collecties bewaren. Amsab-ISG bezit zo’n duizendtal van deze hedendaagse miniaturen, waaronder de badge van A.L.R. Ze bestrijken een periode van ruim honderd jaar en sluiten aan bij ons werkterrein: arbeid, mensenrechten, vrede, milieu, internationale solidariteit en migratie. Deze tentoonstelling presenteert een selectie uit de kleurrijke verzameling badges.