1. Tegen de luchtbezoedeling van Novobrik in Noeveren

2. Voor het behoud van het Niels Broek

NIELENAREN LET OP UW BROEK

Klonk het in de jaren ’70. Het Niels broek stond onder bouwdruk. Sociale woningen in plaats van overstromingsgebied, weiden, knotwilgen, bijen, koeien, broedgebied . Al wie daar tegen was, was asociaal. ALR droeg toen de Geuzenaam TAT: Tegen Alles Tegen. Tegen Sociale Woningen in het Niels Broek. Asociaal? InTEGENdeel: zet de woningen op een andere plek. Het Gemeentebestuur keek maar zag geen andere plek. ALR wees naar de put aan de landbouwstraat. WHOEHAHAHAA! Daar? Op de afgrond van de put? Sociale Woningen? WHOEHAHAHAA. Het gemeentebestuur veegde het TEGENbod van tafel. Deel en tegendeel, bod en tegenbod zette het gemeentebestuur en de Nielenaar TEGENover elkaar. Burgers wilden het Niels Broek houden. Het gemeente bestuur wilde er sociale woningen bouwen. Maar voor ALR was milieu niet TEGEN het sociale. Hugo Lejon tekende een put als waterreservoir en terrasbouw op de helling. Corbusiergewijs voor arbeidsters zonder fabriekseigenaar. De geboorte van een alternatief voor de plannen met het Broek. Daar kon het gemeentebestuur niet TEGENop.

Alles begon in 1969 met het reconversieplan voor de Rupelstreek van Staatssecretaris Vlerick die o.a. Noeveren en Hellegat wou afbreken om zwaar vervuilende industrie langs de Rupel toe te laten.

Op de linker Rupeloever moest in het Blaasvelds Broek een watersportbaan met olympische afmetingen, Hazewinkel, gegraven.   Het uitgegraven zand werd per pijplijn over de Rupel gespoten om kleiputten in Terhagen, Boom en Niel op te spuiten.

Om de bewoners van Hellegat te herhuisvesten plande senator-burgemeester Wijn sociale hoogbouw in het Nielse Broek (BPA nr 3 Biezerd-West).

ALR streed voor het behoud erfgoed en wonen op Hellegat en Noeveren, voerde acties voor het behoud van het Niels Broek en stelde als alternatief het terrasbouwplan langs de Landbouwstraat van architect-stedenbouwkundige Hugo Lejon, voor zodat ook de kleiputten niet moesten opgespoten en bebouwd worden en zich verder als natuurgebied zouden kunnen ontwikkelen.

De terrasbouw is er nooit gekomen maar toch hadden onze acties als resultaat dat

1) Hellegat en Noeveren werden behouden

2) het Biezerd-West plan werd afgevoerd

3) de kleiputten tussen Landbouwstraat, Potaardestraat, Boomsestraat en spoorweg niet werden volgespoten.

In de jaren tachtig verijdelden we het opspuiten van hetzelfde gebied door Prayon-Rupel.

Het hele verhaal staat gedetailleerd beschreven in het boek over twintig jaar ALR van Hugo Geysels.

Dat was toen maar nu zijn waakzaamheid en acties opnieuw geboden om de natuur en de leefbaarheid van de streek te redden.

Nog een prettige avond.

Eddy November 2020

3. Voor een alternatief reconversieplan voor de Rupelstreek