1. Hongerstaking voor het sluiten van stortplaatsen.