ARCHIEF

Hugo Lejon, Eddy Stuer en Ward Borms richtten in 1972 de Actiegroep ‘Leefmilieu Rupelstreek’ (ALR). Volgens professor Pieter Leroy was dit een atypische milieubeweging: “De grote verdienste van ALR was dat het de milieuproblematiek aanhaakte bij het verzet tegen de sociaaleconomische achteruitgang van de regio. Daarom voelden veel mensen uit de lagere klassen zich aangesproken. Andere milieubewegingen, zoals ‘Red de Voorkempen’, teerden veeleer op de middenklasse en de hogere klassen. Die hadden meer middelen en contacten om met ingenieurs, advocaten enz. een sterk dossier op te maken en naar een consensus toe te werken. ALR had niet dezelfde middelen en steunde vooral op een conflict strategie.’ Feys, T. (2011). 30 jaar Ovam: de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij in historisch perspectief. Academia Press.

Hugo Lejon, voormalig voorzitter van ALR gaf het archief in bewaring van AMSAB-ISG. Het archief telt 144 dozen met 599 beschrijvingen en is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

1972

1. Tegen de luchtbezoedeling van Novobrik in Noeveren 2. Voor het behoud van het Niels Broek

Read more

1974

Tegen de expresweg in Reet Voor het behoud van de bomen langs de ‘s Herenbaan: “Red mij van de bijl” actie was een protest van ALR en de Groene Fietsers tegen de geplande bomenkap in de s’Heerenbaan.  De weg loopt op de grens tussen Boom en Reet (aan het ziekenhuis).  Het plan was om de middelste rij bomen te kappen om de weg te kunnen verbreden.  De actie kende succes : men heeft toen het wegdek vernieuwd zonder de kastanjelaars te kappen….

Read more

1975

Tegen het PROVIA-Superstort in Schelle. Voor de bescherming van Noeveren als dorpsgezicht en de steenbakkerij Frateur als monument.

Read more

1976

Voor een degelijk dijkenbeleid langs Schelde en Rupel en tegen de bouw van een stormstuw.

Read more

1980

Blokkeren van gipstransporten van Rupel-Chemie Betoging “Rupelstreek geen Atoomstreek”

Read more

1981

Procedure tegen Ministerie van Openbare werken tegen opspuitingen in Terhagen. Acties tegen de stankhinder van Ased en Ecased in Klein-Willebroek.

Read more

1982

Hongerstaking voor het sluiten van stortplaatsen.

Read more

1983

Feestmanifestatie “15 mei Stortvrij”

Read more

1984

Oprichting van het waterzuiveringsfonds en persconferentie ‘Structuurplanning Rupelstreek’

Read more