Voor de sanering van het asbeststort volstaat een grondafdekking tot ca. 200.000 m3 grond, waardoor bebossing op de hellingen terug mogelijk is, zoals nu ook het geval is. Er zal dan slechts 4,5ha te ontbossen zijn, maar aangezien dit asbeststort voor slechts minder dan de helft bebost is, zou er eigenlijk slechts een relatief kleine zone ontbost moeten worden.

Deze actie kadert in de actie tegen het opvullen van de kleiputten met oosterweel-grond.