ROK (Red Onze Kleiputten) wil dat de Vlaamse Waterweg het asbeststort aan de Bosstraat in Boom afdekt. Er ligt ongebonden asbest, die bij vaststelling onmiddellijk moet afgedekt. De Vlaamse Waterweg stelt dat er gebonden asbest aan de Bosstraat ligt. De Vlaamse Waterweg mag stalen nemen en ROK niet. Daarom bestempelen lokale en bovenlokale besturen ROK als een groep paniekzaaiers en radicale activisten die terroristische daden stellen. ROK, bestaande uit ongeruste ouders en grootouders, nam wel stalen. Een geijkt labo onderzocht de stalen van ROK. De vaststelling van ROK staat haaks op de vaststelling van de Vlaamse Waterweg. Bij ROK blijkt het asbest ongebonden en bij de Vlaamse Waterweg blijkt het asbest gebonden. 

ROK stelde onder begeleiding van 2 advocaten in april de Vlaamse Waterweg in gebreken. De reden van in gebreken stelling is het niet afdekken van ongebonden asbest. Wordt vervolgd.