De ontwikkeling van 300 woningen, een cultuurhal, een horecafunctie en bijkomende recreatie overschrijdt de draagkracht van deze site. Het druist in tegen de goede ruimtelijke ordening van kernversterking en de vrijwaring van de open ruimte.Er zijn drie fundamentele...
Rechten van klimaatjongeren

Rechten van klimaatjongeren

Kinderrechtenverdrag: betogen = gewettigd afwezig Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting Kinderen hebben het recht om informatie te krijgen of bekend te maken en om hun mening te uiten, tenzij dit de rechten van anderen schaadt. Artikel 15: Vrijheid van vereniging...
De Klimaatzaak

De Klimaatzaak

62000 Belgische burgers legden centjes samen en eisen een goed klimaatbeleid van de Belgische staat. De burgers eisen dat de overheid haar burgers beschermt. Overal in Belgiƫ doken vandaag (zondag 14 maart) advocaten voor het klimaat op. Ook in Niel want in Niel...
De Stunt

De Stunt

Milieuvriendelijke opruimactie De Stunt De bewoners van de Molenstraat in Niel helpen de gemeente om de stunt op te ruimen. Op de Stunt staat het bufferbos tussen de Molenstraat en de vrachtwagenparking van Coeck. De bewoners vreesden dat een machinale opruim veel bos...