Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist uiterlijk op 20 augustus over de vergunning voor de opvulling van de natte natuur die de BEGO-kleiput is. Buurtbewoners en de ALR blijven zich hardnekkig verzetten tegen deze plannen. Zij voelen zich gesteund door de vele negatieve adviezen van Agentschap Natuur en Bos, Provinciaal Integraal Waterbeleid en van het Provinciaal omgevingsvergunningscomité.

Geachte mevrouw De Minister,


Wij schrijven u aan in uw hoedanigheid van Vlaams Minister van Omgeving. We zullen ons eerst even voorstellen. We zijn de buurtbewoners van de BEGO-natuur-kleiput in Schelle. Sinds 2020 weten wij dat de nv Vekabo probeert de natte natuur die de kleiput is, op te vullen met bedenkelijke grond. Zelfs PFAS wil Vekabo in de natuur achter onze woningen storten.


Daar maken wij buurtbewoners ons heel veel zorgen over. We hebben schrik dat de waarde van onze huizen keldert, we hebben schrik voor onze gezondheid, we hebben schrik van wateroverlast door het dempen van de kleiput, we hebben schrik van droogte omdat de natte natuur verdwijnt, we hebben schrik van geluidsoverlast en overdreven vrachtverkeer in onze leefomgeving.


Vanaf het moment dat wij als buurtbewoners wisten dat Vekabo een stort wil aanleggen vlakbij onze woningen, organiseerden wij petities. Die petities vindt u als bijlage. De eerste petitie dateert van 12 januari 2021 en telde op enkele dagen tijd meer dan 1000 handtekeningen. De aanleiding voor de petitie was de aanvraag van nv Vekabo voor een categorie 2 stort op nog geen 250m van de woonwijk ’t Geleeg. Achteraf bleek dat onze huizen op minder dan 200 m van de BEGO-natuur-kleiput liggen. De tweede petitie dateert van oktober 2021 en telt ook meer dan 1000 handtekeningen. De aanleiding was deze keer de aanvraag van nv Vekabo om de BEGO natte natuur te verondiepen met bedenkelijke grond. Wij als buurtbewoners organiseerden hiertegen een petitie. Zoals u weet schreven de gemeente Niel, Natuurpunt en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek de bezwaren. De derde petitie dateert van juni 2022, telt meer dan 1000 handtekeningen en wil het beroep van bovenstaande instanties en enkele buurtbewoners kracht bijzetten.
Mevrouw de Minister er is rond de BEGO-natuur-kleiput geen draagvlak om de natte natuur droog te leggen en al zeker niet om te storten. Wij buurtbewoners genieten van het gezonde leefmilieu dat de BEGO-natuur kleiput ons biedt. We voelen ons veilig aan het waterbekken, zeker in het vooruitzicht van droogteperiodes. Wij kochten onze woningen omwille van de BEGO-natuur en haar heilzame werking voor onze gezinnen.
Zoals u leest Mevrouw de Minister komen wij voor de gezondheid van onze wijk op. We wilden u laten weten hoe bezorgd we zijn omdat ons lot nu eenmaal in uw handen ligt. U kan ons helpen door de vergunning om de BEGO natte natuur te verondiepen met bedenkelijke grond, niet te verlenen. Daarom schrijven wij u, Mevrouw de Minister. Lees de goed de onderbouwde beroepschriften en de vele negatieve adviezen van verschillende officiële instanties, want nv Vekabo verdient geen vergunning.


Teneinde u toe te laten een goed oordeel te vormen over dit in de Rupelstreek spraakmakend dossier, willen wij u graag uitnodigen om, voorafgaandelijk aan uw beslissing, een plaatsbezoek te brengen aan onze wijk. Wij houden ons graag ter beschikking op een moment dat voor u past en zullen u graag toelichting geven over onze bezwaren en bezorgdheden.


In de hoop dat u op onze uitnodiging wil ingaan, danken wij u vooraf voor de aandacht die u aan onze zaak besteedt.
Met de meeste hoogachting,


De buurtbewoners ’t Geleeg (= De Parel) in Niel op nog geen 200m van de BEGO-natuur-kleiput.