Geen vergunning categorie 1 stort UMICORE

Geen vergunning categorie 1 stort UMICORE

GEEN vergunning voor UMICORE-stort Hemiksem Tweemaal dienden ALR en 6 omwonenden bezwaar in tegen de aanvraag van Umicore voor de uitbreiding van een stortplaats in Hemiksem. Eind juli 2023 besliste de Provincie Antwerpen om de vergunning voor de stortplaats niet te...
Vernietiging vergunning lozen bedrijfsafvalwater Oosterweel

Vernietiging vergunning lozen bedrijfsafvalwater Oosterweel

Naar aanleiding van het debat rond onze klacht tegen de bemaling Scheldetunnel in het Vlaams Parlement wensen wij graag te reageren. Milieugroepen vragen om de bemaling stil te leggen vzw Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Burgercomité Onze Mobiliteit en Red...
Red Mij

Red Mij

Teken bezwaar aan tegen de grootste ontbossing in Vlaanderen. Reden voor de ontbossing: het storten van 4,5 miljoen kubieke meter OOSTERWEELGROND. Help de Rupelstreek om haar rust, zuivere lucht en buffer te behouden tegen overstroming en droogte. Ja, ik teken bezwaar...
Red de bomen in ’t Park Niel

Red de bomen in ’t Park Niel

ALR werkte samen met de bewoners een alternatief uit. Zo kunnen we: – de bomen in het Park van Niel behouden EN – het hemelwater scheiden van het afvalwater. Wij stellen voor het Langwiel achter het Rusthuis in ere te herstellen. Zie kaart Niel 1877. Dat...