Teken bezwaar aan tegen de grootste ontbossing in Vlaanderen. Reden voor de ontbossing: het storten van 4,5 miljoen kubieke meter OOSTERWEELGROND. Help de Rupelstreek om haar rust, zuivere lucht en buffer te behouden tegen overstroming en droogte. Ja, ik teken bezwaar...
Red de bomen in ’t Park Niel

Red de bomen in ’t Park Niel

ALR werkte samen met de bewoners een alternatief uit. Zo kunnen we: – de bomen in het Park van Niel behouden EN – het hemelwater scheiden van het afvalwater. Wij stellen voor het Langwiel achter het Rusthuis in ere te herstellen. Zie kaart Niel 1877. Dat...

De ontwikkeling van 300 woningen, een cultuurhal, een horecafunctie en bijkomende recreatie overschrijdt de draagkracht van deze site. Het druist in tegen de goede ruimtelijke ordening van kernversterking en de vrijwaring van de open ruimte.Er zijn drie fundamentele...
Bomenkapteller Niel

Bomenkapteller Niel

Bomenkapteller Niel Name Email Address Plaats van bomenkap Waarom werden de bomen gekapt? Wie gaf de opdracht om de bomen te kappen? Hoeveel bomen werden gekapt? Oppervlakte? 8 + 1 =...
Noeveren Manifest

Noeveren Manifest

NOEVEREN MANIFEST  Sinds 1986 is Noeveren beschermd als dorpsgezicht. Geen wonder : in Noeveren staat de geschiedenis  in steen geschreven :  Een wirwar van steegjes en pleintjes, verlaten steenfabrieken, een laatste scheepswerf, kleine werkmanshuisjes waarin eens...