Rechten van klimaatjongeren

Rechten van klimaatjongeren

Kinderrechtenverdrag: betogen = gewettigd afwezig Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting Kinderen hebben het recht om informatie te krijgen of bekend te maken en om hun mening te uiten, tenzij dit de rechten van anderen schaadt. Artikel 15: Vrijheid van vereniging...