Communicatiemiddelen veranderen maar de meest performante communicatie blijft het aanspreken van de andere. Dat valt tegen in tijden van Corona! Website, nieuwsbrief, online vergaderen tippen niet aan de gezellige huiskamer, café en dorpel van uw voordeur. Lief en leed delen gebeurt niet gauw als de reactie op iemands gezicht verlaat binnenkomt. A.L.R. zoekt naar een wederkerige informatieoverdracht. Ook in tijden van Corona vinden bewoners A.L.R. Die informatiestroom staat vast. Maar het lief en leed in een web-site stoppen, daar werken we aan.

alr-op-de-fiets