Een nieuwe zeedijk langs de Schelde

Langs de oever van de Schelde, tussen Antwerpen en de Rupelmonding, worden oude industrieterreinen ingevuld met exclusieve woonprojecten. In tijden waarin we moeten ontharden en ruimte geven aan water, lijkt dat moeilijk te verantwoorden. ‘We moeten de guts hebben om te zeggen: genoeg.’