Evenementen

Met of zonder Corona maatregelen, af en toe moeten we elkaar live zien. Momenteel werken 12 studenten architectuur samen met 4 studenten sociaal werk op Hellegat. Op 24 oktober 2021 vindt de betoging in Boom plaats tegen het storten van Oosterweelgrond in de kleiputten. Op de jaarmarkt van Niel, 8 november 2021 staat een ALR-info stand. 

Hellegat in het licht

Hellegat in het licht

Studenten sociaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee lichten Hellegat uit. Studenten architectuur van de associatie KULeuven tonen hun ontwerpen voor Hellegat.

Klimaatbos op Noeveren

Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we een klimaatbos. Dit op de plek waar Boom oorspronkelijk appartementen wilde bouwen.

Betoging 24 oktober

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.

De Klimaatzaak

De Klimaatzaak

62000 Belgische burgers legden centjes samen en eisen een goed klimaatbeleid van de Belgische staat. De burgers eisen dat de overheid haar burgers beschermt. Overal in België doken vandaag (zondag 14 maart) advocaten voor het klimaat op. Ook in Niel want in Niel...

De Stunt

De Stunt

Bewoners van de Molenstraat helpen de gemeente Niel om de Stunt milieuvriendelijk op te ruimen.

Expo ‘Over The Badges’

Expo ‘Over The Badges’

Badges, buttons, pins en patches lijken vluchtig en fragiel, maar toch zijn er wereldwijd meerdere musea die mooie collecties bewaren. Amsab-ISG bezit zo’n duizendtal van deze hedendaagse miniaturen en ook die van A.L.R.

De Rode Pijl

De Rode Pijl

De Rode Pijl, gemaakt door Paul De Niel. Het wijst naar het stort dat in de bodem zit en wil zo een halt toeroepen aan het storten van afval.