umicorestort-Hemiksem krijgt GEEN vergunning

GEEN vergunning voor UMICORE-stort Hemiksem

Tweemaal dienden ALR en 6 omwonenden bezwaar in tegen de aanvraag van Umicore voor de uitbreiding van een stortplaats in Hemiksem. Eind juli 2023 besliste de Provincie Antwerpen om de vergunning voor de stortplaats niet te verlenen. De aanvraag van Umicore bevat teveel onzekerheden voor de gezondheid van de omwonenden. Ook is de aanvraag niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. UMICORE wil een stortophoging maken tot 8 meter wat het landschap danig verandert. Opmerkelijk is het ONGUNSTIG advies van de administratie van de Provincie. De aanvraag biedt GEEN oplossing op de lange termijn, aldus de administratie. Ook de uitbreiding van het stort zal snel verzadigd zijn. UMICORE dient een duurzame oplossing te vinden voor zijn gevaarlijk afval. Verder vond een fout plaats in het openbaar onderzoek. Umicore kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Provincie.