Grondrecht partner van ALR

Grondrecht ontstond nadat Red Onze Kleiputten, ALR en Thomas Goorden de PFAS vervuiling blootlegden.