Hellegat is heilige grond

Bedreigd erfgoed in steenbakkerswijk Niel