ALR wil met deze herdenking een lans breken voor de activistische mens in al diens onvolkomenheden. Een mens die wil participeren om diens leefomgeving vorm te geven. Daartoe dankbaar gebruik makend van de democratische middelen die er zijn. Maar die wanneer die democratische middelen als openbaarheid van bestuur, openbaar onderzoek, de toegang tot de rechter, het recht op staken een knauw krijgen voor de moeilijke keuze staat om dit aan te kaarten. Dat kan onnoemelijk veel tijd vragen, een mediastorm teweegbrengen, je familieleven en je job kosten. Wat moet het dan geweest zijn wanneer de keuze voor ‘het verzet’ je leven en het leven van anderen kon kosten ?!