Twee weken geleden weigerde de Provincie Antwerpen de vergunning voor het scheiden van de riolering in de Servitudeweg. Het risico op scheuren in huizen en garages werd niet onderzocht.  Deze week schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de Vaartstraat, omwille van ‘uiterst dringende noodzaak’. Het risico op vervuiling en wateroverlast in de polder is reëel.

De bezorgdheden van bewoners over de rioleringswerken zijn volgens de Provincie en de Raad terecht. In beide dossiers zijn er gevaren door de bemaling of het oppompen van water. In de wet staan bemalingsregels ter bescherming van mensen en hun omgeving. Pidpa respecteert deze regels niet en dat moet beter.

Pidpa hield ook geen rekening met de hoeveelheid te bemalen water van het totaal project (Servitudeweg en Vaartstraat) en brengt zo de stabiliteit van de huizen en de garages des te meer in gevaar. Ook de bewoners van de polder vrezen wateroverlast.

Pidpa onderzocht de impact van het extra hemelwater in het Niels Broek niet. Ook die bezorgdheden vindt de Raad terecht.

Het bemalingswater is bovendien vervuild met Pfas, Cadmium en Nikkel. Zo wil Pidpa tot 5 maal de norm van nikkel overschrijden en lozen in de polder en de Rupel. Daarom schorst de rechter omwille van ‘uiterst dringende noodzaak’ de vergunning. Nikkel is te gevaarlijk voor de voedselketen en de gezondheid.

Zowel de Provincie Antwerpen als de Raad wogen het maatschappelijk belang van gescheiden riolering af aan de gevaren en nadelen van de werken. Ondanks het feit dat de riolering in de Vaartstraat dringend aan vernieuwing toe is en de Servitudeweg dringend moet aangepakt worden, zijn volgens de Provincie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen de risico’s van de werken voor de stabiliteit van de huizen en voor de gezondheid te groot

Persbericht
ALRvzw, 12 juni 2024