NOEVEREN MANIFEST

 Sinds 1986 is Noeveren beschermd als dorpsgezicht. Geen wonder : in Noeveren staat de geschiedenis  in steen geschreven :  Een wirwar van steegjes en pleintjes, verlaten steenfabrieken, een laatste scheepswerf, kleine werkmanshuisjes waarin eens onvoorstelbaar grote gezinnen woonden… In al zijn kleinschaligheid biedt het steenbakkersgehucht nog een rijkdom aan erfgoedschatten, die elders aan de rechter Rupeloever reddeloos zijn verloren gegaan. Hier proef je nog een bewogen verleden waar hard labeur en arbeidersstrijd tot sociale ontvoogding hebben geleid.

Bewonersgroepen proberen al decennialang hun patrimonium veilig te stellen en zijn op vrijwillige basis in de weer met initiatieven rond steenbakkerijen, scheepsbouw en glasnijverheid. Jonge en creatieve inwijkelingen vertimmeren oude industriële panden tot verrassend idyllische maar vooral bezielde bewoningsvormen met veel aandacht voor kunst en cultuur. De open ruimtes vormen een ecologisch belangrijke natuurverbinding tussen het natuurgebied Walenhoek en de Rupel.   Een wandel- en fietsdijk langs de imposante Rupel ontsluit het gehucht voor een steeds groeiende groep toeristen van binnen- en buitenland die komen genieten van het historisch, ecologisch en recreatief netwerk van de Rupelvallei.

Al geruime tijd circuleren verhalen over allerhande bouwplannen op Noeveren waardoor bewoners zich ongerust maken over de integriteit van hun wijk.  Meer dan ooit verdient dit laatste stukje authentieke Rupelstreek behouden te blijven als laatste getuigenis van een véél groter identiteit verschaffend verhaal dat ooit begon in de middeleeuwen.

Wij menen dat de toekomst van dit beschermd dorpsgezicht uiteindelijk moet worden veilig gesteld en vragen dat Noeveren zijn historische plaats in de regio wordt gegarandeerd.

Noeveren Bezorgd