Landbouwstraat geen speelplaats

Op de talud van de Landbouwstraat ligt afval en grofvuil. Dat moet eerst verwijderd vooraleer kinderen er kunnen spelen. De gemeente wil er een speelbos maken.