ALR werkte samen met de bewoners een alternatief uit. Zo kunnen we:

– de bomen in het Park van Niel behouden EN

– het hemelwater scheiden van het afvalwater.

Wij stellen voor het Langwiel achter het Rusthuis in ere te herstellen. Zie kaart Niel 1877. Dat langwiel ligt nog steeds achter het Rustoord en vangt het hemelwater op.

Langwiel

Park Niel bedreigd

Juni 2021: Een verontruste bewoonster van de Wirixdreef alarmeert Actiegroep Leefmilieu Ru-pelstreek. Ze stelt vast dat tientallen bomen in het park van het WZC een oranje merkteken dragen.
Nader onderzoek leert ons dat de gemeente de bomen wil kappen om het regenwater te scheiden van het rioolwater. Wirixdreef, Ridder Bert-houtlaan, Vaartstraat, Vrijheidsstraat e.a. vallen in het projectgebied.

PIDPA en het gemeentebestuur willen het regenwater van genoemde straten via een gracht dwars door het park naar het achterliggend poldergebied sturen. Daartoe willen ze een 50-tal bomen kappen.
Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek werkt met de hulp van deskundigen een alternatief plan uit. Als de PIDPA het regenwater rond het park naar het Langwiel leidt, moeten 0 bomen gekapt !!
900 bewoners steunen het alternatief plan. ALR bespreekt haar alternatief met de gemeente die belooft zoveel mogelijk bomen te sparen.
Augustus 2022 organiseert het gemeentebestuur echter een openbaar onderzoek waarin geen spoor is van de door ons voorgestelde omleiding. De PIDPA houdt vast aan haar traject door het park en wil minstens 47 bomen kappen.
Voor 9 september mag iedereen een bezwaarschrift indienen.