Opruimactie speelbos

De gemeente voor de verantwoordelijkheid plaatsen van controle op sluikstorten.