info categorie 2-stort Schelle

Nv VEKABO (dochterbedrijf van BOSTOEN) vraagt een vergunning aan voor een categorie 2-stortplaats. De stortplaats bevindt zich op 250m van ‘t Geleeg. VEKABO (BOSTOEN) wil 405.000 m³/648.000 ton niet-gevaarlijke, niet-reinigbare sedimenten en residuen afkomstig van verwerkings-installaties storten in de BEGO-put. Het openbaar onderzoek voor de exploitatie van de stortplaats loopt tot 26 januari 2021. Tot 26 januari kan u uw bezwaar overmaken aan de gemeente Schelle.