Naar aanleiding van het debat rond onze klacht tegen de bemaling Scheldetunnel in het Vlaams Parlement wensen wij graag te reageren.

Milieugroepen vragen om de bemaling stil te leggen

vzw Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Burgercomité Onze Mobiliteit en Red Onze Kleiputten trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het lozen van bemalingswater stop te zetten in Europees Beschermd Natuurgebied Blokkersdijk. Dit leidde gelukkig tot een debat in het Vlaams Parlement.

Graag willen wij antwoorden op de verschillende opmerkingen die gemaakt werden:

Hoorzitting Uiterst Dringende Noodzakelijkheid UDN

2 februari Brussel 11u30, Koning Albert II Laan 35

De actiegroepen hebben geen eerder bezwaar ingediend in deze procedure:

De mensen van Burgercomité OnzeMobiliteit hebben dat wel gedaan. De anderen niet en daar zit een zeer normale logica achter: de aanvraag voor het lozen van het bemalingswater dateert van 20 juli 2022.  Toen vonden de onderhandelingen voor het Saneringsverbond plaats. Wij hadden alle vertrouwen in het sanieringsverbond tot Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden de onderhandelingstafel verlieten. Het saneringverbond legde een zwijgplicht op. Voor de milieubewegingen is zwijgplicht over de gezondheid van de bevolking ‘not done’. Dat de minister de vergunning bemaling verleende tijdens de onderhandelingen over de sanering, deed onze mond open vallen. Vanuit onze expertise met PFAS in Antwerpen, de Rupelstreek, Kortemark en Ronse is het logisch dat wij deze problematiek met argusogen volgen.

De actiegroepen zijn ideologisch bezig en tegen nieuwe infrastructuur voor auto’s: 

Uit de mond van politici is het zeer eigenaardig te horen dat anderen ideologisch bezig zijn. Net of het verdedigen van meer autoverkeer dan niet ideologisch zou zijn.

Minister Demir reageert met te weinig kennis van zaken

Minister Demir vertelde in het Vlaams Parlement dat er een studie van VITO is gebeurd om de ‘Best Beschikbare Technieken’ voor waterzuivering van PFAS te onderzoeken. Haar kabinet vroeg wel in
april 2022 een studie bij VITO over de aanwezigheid van PFAS in de bodem. Deze studie gaat dus niet over grondwater en oppompen en lozen van grondwater.

Wij hanteren de normen van drinkwaterkwaliteit:

Wat PFAS betreft hanteert de minister inderdaad, die volgens ons te soepele normen. De minister vergeet echter gemakshalve dat de lozingsvergunning voor arseen bedreigend is. Het Arseen-gehalte in Blokkersdijk meet vandaag al 72 microgram/l. Het bemalingswater dat naar Blokkersdijk zal gaan, mag maar liefst 100 microgram/l bevatten terwijl zelfs bedrijfsafvalwater maar 50 microgram/l arseen mag bevatten. Met deze vergunning mag water dat qua arseen nog vuiler is dan bedrijfsafvalwater in Blokkersdijk gestort worden. De actiegroepen vrezen een precedent waarbij onder het mom van verdroging iedereen onvoldoende gezuiverd bedrijfsafvalwater mag lozen. Dat is een bedreiging voor de volksgezondheid.

De coalition of the willing: een term die dateert uit de periode van de oorlogen in Irak.

Er zouden meewerkende en tegenwerkende milieubewegingen zijn. Daar moet een lijn in getrokken worden. De milieubewegingen die deze procedure lanceren herinneren eraan dat er nog altijd een vrijheid van meningsuiting bestaat in dit land en dat de overheid zich niet hoeft te moeien met de milieubewegingen en die zeker niet tegen mekaar moet opzetten. Men gaat er eveneens prat op dat de Vlaamse Regering in dit dossier juridisch gesteund wordt door Natuurpunt Waasland. De vier bewegingen wensen onafhankelijk een mening te vormen. Wij begrijpen dat Natuurpunt Waasland de verdroging van Blokkersdijk wil tegenhouden. Daarom komen wij samen op voor ontharding en minder beton. Dat men Blokkersdijk wil vernatten met arseen, dat begrijpen wij van een natuurbeweging totaal niet.