Herwaarderen van een steeg.

Symbolische vertelling in steeg.