Ik maak mij lid van ALR vzw

14 + 3 =

Wanneer u lid wordt, nodigt A.L.R. u graag uit op de eerst volgende Algemene Vergadering (als niet stemgerechtigd lid). Verder betrekt A.L.R. u bij de acties die u graag opvolgt.
Lidgeld bedraagt 25€ te storen op 
BE98-0689-3202-1493, Noeveren 261, 2850 Boom.
Opruim de Stunt Niel

Indien u geen actief lid wenst te worden maar A.L.R. wel genegen bent dan mag u een bijdrage storten op
BE98-0689-3202-1493, Noeveren 261, 2850 Boom. Geef daarbij zeker uw adres op zodat A.L.R. u kan danken en uitnodigen op de Algemene Vergadering.